Dosering

Inta Craze 30-45 minuter innan träning. Använd 2.5 dl vatten för varje skopa Craze. Använd 1 skopa Craze första gången du provar. Nästa gång kan du testa 1.5 skopor och gången därefter 2 skopor om inget obehag infunnit sig. Den optimala dosen är 1 skopa för de allra flesta.

För att undvika att utveckla resistans mot stimulantian i Craze såväl som kreatinet så använd i max 12 veckor åt gången. Ta en paus på 4 veckor mellan varje period du brukar Craze. Ta aldrig vid mer än ett tillfälle per dag. Ta ej mer än 2 skopor per dag.

  • Craze är ämnat för fullt friska människor som är minst 18 år gamla.
  • Använd ej om du ammar, är med barn eller försöker bli det.
  • Kombinera ej med annan stimulantia. Inte ens koffein.
  • Använd ej om du har något kliniskt tillstånd, psykiskt eller fysiskt.
  • Avbryt bruk vid biverkningar.
  • Användaren tar alla risker som följer av bruket.
  • Använd endast i enlighet med instruktion
  • Överskrid aldrig rekommenderad dos.

 

 

 

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)